Müşteri Servisi

*Numunelendirme ve geliştirme

*Tasarlama ve koleksiyon yapma

*Fiyat tespiti ve fiyat teklifleri

*Ürün temini-Satış geliştirme yöntemi

*Pazar araştırması